Strona główna VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXIX Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

28 lutego 2008 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Andrzej Zbierski (Gdańskie Towarzystwo Naukowe)
Jan Heweliusz - gdańszczanin i Europejczyk (28 stycznia 1611 - 28 stycznia 1687 roku)

Interesujące, jak człowiek, który będąc z pochodzenia Niemcem, przesiąkł europejską kulturą Gdańska, miasta I Rzeczypospolitej. Określał siebie obywatelem świata Polskiego: ‘civis Orbis Poloniae’. Interesujące, jak ten mieszkaniec pogranicza kultur potrafił wzbogacić swoją twórczość różnorodnością.

Odkrywcze dzieła naukowe z dziedziny astronomii, deklinacji magnetycznej i fizyki dedykował nie tylko królowi Francji Ludwikowi XIV, ale przede wszystkim królom polskim: Władysławowi IV, Janowi Kazimierzowi i Janowi III Sobieskiemu, a także akademii nauk w Londynie - Royal Society.

Jako pierwszy uczony z ziem polskich za dzieło o Księżycu z kolorową mapą - ‘Selenographię’ - został powołany na członka jednej z pierwszych europejskich akademii nauk - 30 marca 1664 roku w Londynie.

Profesor Andrzej Zbierski (ur. 20 stycznia 1926 r.) studia rozpoczął w latach 1945 - 1948 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W roku 1953 uzyskał tytuł magistra archeologii, a rok później magistra historii na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1962 w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN - doktorat. W tym samym instytucie w roku 1979 uzyskał habilitację i stanowisko docenta.

W latach 1950 - 1954 pracował jako asystent, później jako adiunkt w Kierownictwie Badań nad Początkami Państwa Polskiego. W latach 1955 - 1991 kierował badaniami archeologicznymi w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Gdańsku, wcześniej Instytucie Historii Kultury Materialnej. W latach 1991 - 2001 był dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Udzielał się także jako nauczyciel akademicki: w latach 1994 - 2003 w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu, a także na uniwersytetach w Warszawie i Łodzi. Wykłady z pogranicza archeologii i historii prowadził również w Lublinie na KUL i UMCS. Zaś za granicą w Berlinie, Bukareszcie, Jassach, Kolonii i Kopenhadze. Wygłaszał referaty na Kongresach Archeologii Słowiańskiej w Warszawie, Bratysławie i Kijowie.

W ramach współpracy międzynarodowej muzeów prowadził wykłady w muzeach w Hamburgu, Paryżu, Kotce, Roskilde, Karslkronie, Petersburgu, Sasnitz, Londynie, Rydze, Lizbonie, Wilhelmshaven. Współpraca z Hansischer Arbeitsgemeinschait i udział w konferencjach w Greifswaldzie, Rostocku, Neubrandenburgu i Muehlhausen.

Profesor jest również autorem kilkudziesięciu scenariuszy filmowych. Do istotniejszych zaliczyć można scenariusz wystaw na EXPO 1998 w Lizbonie (‘Polska nad Bałtykiem’) i EXPO 2000 w Hamburgu i Wilhemhaven (‘Polska morska’).

W Ministerstwie Kultury był rzeczoznawcą ministra w specjalności ‘archeologiczne badania podwodne, porty, akweny morskie i śródlądowe’. W roku 1983 współpracował z docentem Nylenem, budowniczym repliki łodzi waregskiej z XI wieku, tym samym, który odbył rejs z Gotlandii, poprzez Gdańsk Wisłą, a następnie do Morza Czarnego. Z tych inspiracji zrodził się pomysł profesora Zbierskiego budowy repliki łodzi św. Wojciecha z 997 roku, która uświetniła uroczystości tysiąclecia Gdańska.

Opublikował około 300 prac naukowych, m. in. ‘Wczesnośredniowieczne górnictwo i hutnictwo’, ‘Port gdański na tle miasta w X - XIII wieku’, ‘Gdańsk pod panowaniem królów polskich i książąt pomorskich IX - XIII w.’ (t. I ‘Historii Gdańska’, 1978 r.), ‘Udział społeczeństw Europy Północnej w rozwoju kultury morskiej od VI - XIII w.’,’Johannes Hevelius necropolis in the church of St. Catherine in Gdansk’, ‘The Beginnings of Gdansk and Polish Shipping Down the River to the Sea’.

Redaktor serii naukowych w Gdańskim Towarzystwie Naukowym ‘Acta Poloniae Maritima’, ‘Gdańsk Wczesnośredniowieczny’. Inicjator ‘Studiów i Materiałów Centralnego Muzeum Morskiego’.

W latach 1966 - 1976 wiceprzewodniczący Sekcji Nauk Społecznych Komitetu Badań Morza PAN; 1976 - 2002 - członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych PAN. Od 2006 członek Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Poznaniu, członek International Council of Museums, od 1992 współpraca z UNESCO.

Od roku 2001 - prezes honorowy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a od roku 2006 - prezes honorowy Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Członek licznych stowarzyszeń i towarzystw, w tym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Oddzielną kartę stanowi udział w życiu patriotycznym. Tu najwyższą rangę stanowi dla Profesora członkostwo w Szarych Szeregach AK. W skautingu obecny od roku 1934, w latach 1944 - 1945 był zastępcą dowódcy plutonu, wówczas ukończył szkołę podchorążych w stopniu ppor. W latach 1945 - 1946 był łącznikiem I Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego ‘Warszyca’. Skazany w grudniu 1946 roku. Obecnie jest wiceprezesem Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, członkiem Zarządu Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Profesor Zbierski już w czasie studiów uczestniczył w badaniach w Tumie pod Łęczycą i na Grodach Czerwieńskich (1950 - 1954). W latach 1955 - 2008 w aglomeracji Gdańska bada ślady osadnictwa z III - V w. i słowiańskiego od VI do VIII w., z IX wieku i fortyfikacji z lat 908 - 930 (daty dendro) oraz z 1250 - 1345 (daty dendro) w rejonie Ratusza i Dworu Artusa, zabudowy grodu książęcego z Xi - XIII wieku. Odkrył pierwszy port gdański z X- XIV wieku i nieznany wcześniej fragment zamku krzyżackiego z lat 1343 - 1454.

Szczególną rangę ma odkrycie i zbadanie grobu astronoma Jana Heweliusza i jego rodziny z lat 1657 - 1707 w kościele św. Katarzyny.

W 1992 roku stwierdził, że masowy grób przy dawnym lotnisku na Zaspie kryje rozstrzelanych przez SS w październiku 1939 roku polskich pocztowców.

W latach 1965 -1972 z ramienia GTN kierował budową siedziby Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Grodzkiej 12, zaś w latach 1991 - 1999 jako dyrektor kierował zakończeniem rozbudowy siedziby Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na wyspie Ołowianka.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w styczniu 2008 r.: prof. dr hab. Piotr Kwiek (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego), Tajemniczy świat holografii
- w październiku 2007 r.: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Edukacja i polityka
- we wrześniu 2007 r.: prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówVI Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2007/2008' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 9)