Strona główna VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       Kawiarnia Naukowa VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

27 listopada 2008 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)
Pomorze – nasza mała ojczyzna i nasze pomorskie tożsamości
.

Mieszkamy, żyjemy, pracujemy, tworzymy… na Pomorzu, w Województwie Pomorskim, cząstce RP, wyróżniającej się swoją specyfiką – nie tylko historyczno-kulturową – i tożsamością mieszkańców. Pomorze, choćby tylko Nadwiślańskie, jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane, stąd też różnorodność tożsamości jego obywateli – bogactwo Pomorza w różnorodności. Różny też jest stopień zakorzenienia w tradycji Pomorza. Wszyscy są – mogą być Pomorzanami – od Kaszubów zaczynając, a na Krajniakach nie kończąc. Wszystkich może łączyć i łączy rzeczywistość historyczno-kulturowa i np. mit Gdańska (z Sopotem włącznie) jako miasta ludzi wielu kultur, kolebki samorządności i „Solidarności”…

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski urodził się 6 lutego 1946 r. we wsi Karsin (wówczas pow. Chojnice, dziś pow. Kościerzyna) w rodzinie rzemieślniczo-chłopskiej. W Karsinie ukończył szkołę podstawową, a następnie Liceum Pedagogiczne w Kościerzynie. W latach 1964-1969 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po studiach pracował w Bibliotece Gdańskiej PAN jako młodszy bibliotekarz, z chwilą powstania Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 r. został jego pracownikiem i przeszedł tu wszystkie stopnie kariery naukowo-zawodowej – od asystenta do profesora. W 1976 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1982 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1983 r. był docentem, a od 1991 r. profesorem UG. W 1992 r. uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1997 r. został profesorem zwyczajnym. W latach 1990-1996 był wicewojewodą gdańskim, a w latach 1991-1993 także senatorem RP, reprezentującym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym przez dwie kadencje – w latach 1986-1992 – był prezesem Zarządu Głównego.

Od początku kariery zawodowej łączył pracę naukową z działalnością społeczną, zwłaszcza w ruchu kaszubsko-pomorskim. Będąc studentem został prezesem Klubu Młodej Inteligencji „Pomorania”, działającego przy Zarządzie Głównym ZK-P, a z czasem także prezesem Oddziału Gdańskiego i członkiem Zarządu Głównego Zrzeszenia. W latach 1986-1990 był wicedyrektorem Instytutu Historii UG ds. naukowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje kilkanaście książek napisanych samodzielnie i kilkadziesiąt, których jestem współautorem i redaktorem, setki artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz wiele recenzji. Mimo dużego zaangażowania społecznego i licznych funkcji publicznych, jak sądzi, jego aktywność naukowa i twórcza nie tylko nie ucierpiała, ale wręcz przeciwnie. – Często podkreśla, że doświadczenia związane z aktywnością publiczną są bardzo przydatne w poznaniu, wyjaśnianiu i opisywaniu procesów historycznych.

Na co dzień uczestniczy w społecznym życiu naukowym; jest członkiem wielu towarzystw naukowych, był ponadto inicjatorem, współzałożycielem i jest do dziś prezesem towarzystwa naukowego pn. Instytut Kaszubski w Gdańsku (od 1996 r.) oraz przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego jego rocznika „Acta Cassubiana”. Będąc prorektorem ds. nauki w Elbląskiej Uczelni Ekonomiczno-Humanistycznej jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego jej rocznika „Acta Elbingensia”. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Muzealnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Rady Naukowej Fundacji Archiwum Pomorskie i Muzeum AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN.

Z racji swego zaangażowania społecznego oraz zainteresowań naukowych współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w niemal całej Europie. Utrzymuje też stałe kontakty z środowiskami polonijnymi w Niemczech (członek honorowy Związku Polaków w Niemczech), Kanadzie, USA, Szwecji, Danii i Śląska Cieszyńskiego w Czechach.

Jego pasją jest bibliofilstwo oraz sztuka ludowa Kaszub i innych regionów Pomorza. W Łączyńskiej Hucie, w samym sercu Kaszub, ma starą zagrodę skansenowską, w której zgromadził bogaty zbiór zabytków kultury materialnej z terenu całego Pomorza. Jako współwłaściciel zabytkowej chëczë jest członkiem Stowarzyszenia Właścicieli Obiektów Zabytkowych.

Z różnych względów jego pasją są także badania nad dziejami własnej rodziny. Od szeregu lat jest nie tylko głównym organizatorem spotkań rodzinnych, w których uczestniczy regularnie ok. 250-300 osób, ale także redaktorem i współautorem książek opisujących dzieje rodziny i najbliższego regionu (Gochy i Zabory) – 7 tomów.

Za pracę naukową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany. Szczególnie zobowiązujące dla niego są – obok członkostwa honorowego Związku Polaków w Niemczech – honorowe obywatelstwa gmin Karsin i Brusy w rodzinnej Ziemi Zaborskiej.

Najbliższa rodzina to: żona Anna z domu Kosznik, od niedawna emerytowana nauczycielka chemii; córki: Miłosława z męża Andrzeja Szewczyk – germanistka (wnuki Miron i Grzegorz), Sławina z męża Piotra Kwidzyńska – polonistka (wnuk Barnim) i Wisława – absolwentka politologii. Rodzina wspiera go także w działalności społeczno-naukowej.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny, liczba miejsc ograniczona.

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w październiku 2008 r.: prof. dr hab. Józef Szala (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), Zmęczenie materiału przyczyną wielkich katastrof
- we wrześniu 2008 r.: prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański), Teleportacja - fantastyka naukowa czy nauka?
- w maju 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Ślady DNA portretem przestępcy
- w kwietniu 2008 r.: prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański), Rekonstrukcja gdańskiego teatru szekspirowskiego, czyli teatr w kostiumie historii
- w marcu 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Genetyka człowieka a sztuki piękne
- w lutym 2008 r.: prof. dr hab. Andrzej Zbierski (Gdańskie Towarzystwo Naukowe), Jan Heweliusz - gdańszczanin i Europejczyk (28 stycznia 1611 - 28 stycznia 1687 roku)
- w styczniu 2008 r.: prof. dr hab. Piotr Kwiek (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego), Tajemniczy świat holografii
- w październiku 2007 r.: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Edukacja i polityka
- we wrześniu 2007 r.: prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówVI Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2007/2008' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 9)