Strona główna V Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXIV Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

26 kwietnia 2007 roku (czwartek), godz. 18:00
dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Medyczna w Gdańsku)
Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?

Serce - siedlisko ludzkich uczuć - było w przeszłości dla medycyny obiektem bardzo szczególnym. Obiekt zainteresowania pisarzy, poetów i przedstawicieli różnych religii, zawsze stwarzał barierę dla badań poznawczych funkcji ludzkiego ciała.

Gwałtowny rozwój kardiochirurgii wymagał ogromnego wysiłku, aby przełamać tabu. Pionierzy kardiochirurgii często spotykali się z brakiem zrozumienia środowiska medycznego. Także współczesność dostarcza nam dowodów, że medyczne ingerencje w obrębie serca, spotykają się z brakiem zrozumienia i stanowią temat dyskusji wielu środowisk opiniotwórczych.

Profesor Jan Rogowski (ur. w 1955 r. w Mławie) ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Po studiach w Akademii Medycznej w Gdańsku, pracował w Elblągu, Tczewie i od 1986 r. roku w Klinice Kardiochirurgii AMG. Dzięki doświadczeniom klinicznym zdobył: specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyń. Od maja 2002 r. pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyń.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1993 roku na podstawie rozprawy p.t. „Odległe wyniki operacyjnego leczenia miażdżycowej niedrożności udowo – podkolanowej przy użyciu omijającego przeszczepu odwróconej żyły odpiszczelowej”.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie kardiochirurgii uzyskał w maju 2000 r. na podstawie dorobku naukowego i pracy pt.”Wpływ blokerów kanału wapniowego i czasowej blokady zwoju gwiaździstego na przepływ w przęsłach tętniczych w operacyjnej rewaskularyzacji serca”.

Od czerwca 1990 do 1996 roku odbył liczne staże w szpitalu OLVG w Amsterdamie. W trakcie pobytu w Holandii miał okazję wykonywać pierwsze operację na tętnicach wieńcowych, zaś podczas ostatniego pobytu w 1996 roku pracował na stanowisku samodzielnego kardiochirurga. Po powrocie do Gdańska wprowadził do przęsłowania naczyń wieńcowych tętnicę promieniową. Kontakty z wiodącymi ośrodkami kardiochirurgii w Holandii, Francji i Niemczech umożliwiły wprowadzenie najnowocześniejszych metod leczenia chorób serca i naczyń.

Autor ponad 150 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, współredaktor 3 podręczników i 4 rozdziałów. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardio-torako Chirurgicznego, członkiem zarządu polskiego odpowiednika tej organizacji. Konsultant wojewódzki z zakresu kardiochirurgii.

Szczególnie ceni sobie, wyróżnienie i zdobycie nagrody głównej Grand Prix (październik 2001 r.) na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Salonie Wzornictwa Przemysłowego „Innowacje 2001” w Gdańsku - za urządzenie do mechanicznej stabilizacji powierzchni serca. Dzięki udoskonalaniu tej techniki klinika w Gdańsku jest wiodącym ośrodkiem w Polsce i Europie w leczeniu chorób serca bez konieczności jego zatrzymywania.

Żonaty, dwoje dzieci. Hobby: żeglarstwo, wędkarstwo i ostatnio zaniedbane, swobodne nurkowanie.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Partnerzy wybranych projektów