Strona główna V Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXIII Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

29 marca 2007 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?

Zarówno świat współczesny jak i współczesną Europę zdominowały nieodwracalne (?) procesy integracyjne. Integracja w skali globalnej, czyli globalizacja, dotyczy unifikacji kultury materialnej całej ludzkości, integracja Europy ma na celu odbudowę jedności europejskiej wspólnoty cywilizacyjnej i jej wartości duchowych, wypracowanych w wiekach średnich. Korzeni procesów globalizacyjnych poszukiwać należy od przełomu średniowiecza i ery nowożytnej, kiedy rozpoczęła się globalna ekspansja Europy. Równocześnie wtedy rozpoczęła się, pogłębiająca się z wieku na wiek, dezintegracja cywilizacyjna Europy - proces, który uległ odwróceniu dopiero po drugiej wojnie światowej, wraz z tworzeniem nowej wspólnoty europejskiej, obecnie noszącej nazwę Unii Europejskiej.

Profesor Andrzej Piskozub (ur. 1933 w Wolsztynie) od września 1945 jest mieszkańcem Gdańska. Po maturze ukończył studia typu licencjackiego w Wyższej Szkole Handlu Morskiego (1953) i uzupełniające studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1956). W tym samym roku został nauczycielem akademickim, wykonując ten zawód przez 14 lat na WSE w Sopocie (1956-1970) i następnie przez 33 lata na Uniwersytecie Gdańskim. Na WSE doktoryzował się w 1963 roku (rozprawa z problematyki metodologii nauk: "Transport jako przedmiot badań ekonomicznych") i habilitował w 1968 roku (rozprawa z zakresu gospodarki przestrzennej: "Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa"). Na UG w latach 1970-1991 pracował na Wydziale Ekonomiki Transportu, będąc jego dziekanem w kadencji 1981-1984. W tym okresie uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego (1975) i profesora zwyczajnego (1984). Obecnie jest zatrudniony na etacie profesora w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Już przed maturą ujawnił się główny nurt jego zainteresowań naukowych skoncentrowany na problematyce geograficzno-historycznej, doprowadzając go ostatecznie do specjalizowania się w dziedzinie historii i geografii cywilizacji. Przed 1989 rokiem przez 20 lat dydaktykę z tego zakresu prowadził pod przykrywką ("kamuflażem" - jak to nazwał) historii transportu i geografii transportu; od 1989 roku rozpoczął ją prowadzić otwarcie, jako dotyczącą cywilizacji w czasie i w przestrzeni. Aby utworzyć na UG katedrę z tej dziedziny, przeniósł się w 1991 roku na Wydział Nauk Społecznych UG. Tutaj w 1992 roku powstała Katedra Nauki o Cywilizacji, którą kierował przez następnych 10 lat. Była to dekada najowocniejsza w jego działalności naukowej. W niej od 1998 roku rozpoczął podsumowywanie swego dorobku naukowego, publikując w toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek kolejne tomy "Dzieł Zebranych", zamknięte liczbą 18 tomów. Ich końcową część stanowią trzytomowe wspomnienia "Już tylko cywilizacja", napisane po jego przejściu w 2003 roku na uniwersytecką emeryturę. Uznaniem wkładu profesora Piskozuba w naukę polską stał się tytuł doktora honoris causa nadany mu w 1999 roku przez Uniwersytet Szczeciński.

Spytany o hobby profesor odpowiedział: dawno temu był nim uprawiany zawodowo brydż; na emeryturze jedynym hobby stał się Internet.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Partnerzy wybranych projektów