Strona główna XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XIII Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent****
Hotel Rezydent****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent**** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

24 listopada 2005 roku (czwartek), godz. 18:00
dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Dlaczego zwierzęta morskie mówią?

Dr hab. Natalia Gorska w roku 1979 ukończyła Wydział Radiofizyki i Elektroniki Gorkowskiego Państwowego Uniwersytetu w pięknym rosyjskim mieście nad Wołgą Niżnim Nowogrodzie. W latach 1980 – 1990 pracowała w jednym z wiodących rosyjskich ośrodków naukowo badawczych - Instytucie Fizyki Stosowanej Rosyjskiej Akademii Nauk w Niżnim Nowogrodzie. Tamże – w 1991 roku obroniła rozprawę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk fizyczno-matematycznych. Jej badania obejmowały zagadnienia z dziedziny akustyki morza. Od roku 1991 jest zatrudniona w Instytucie Oceanologji Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, w Pracowni Akustyki Morza Zakładu Fizyki Morza. Habilitację uzyskała w 2004 roku. Prowadzi badania w dziedzinie akustyki rybackiej. Jej pasją naukową jest zrozumienie mechanizmów rozpraszania dźwięku na obiektach biologicznych – rybach, zooplanktonie oraz roślinności podwodnej.

Jest autorem ponad 60 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych z dziedziny nauk o morzu. Odbyła długoterminowe staże naukowe w Instytucie Badań Morza w Bergen (Norwegia) oraz w Instytucie Oceanograficznym w Woods Hole (Stany Zjednoczone). Jest recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych: Journal of the Acoustical Society of America oraz ICES Journal of Marine Science. Uczestniczyła w prowadzeniu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz European Acoustics Association. Aktywnie działa w trzech grupach roboczych międzynarodowej organizacji International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Była twórcą oraz realizatorem kilku multidiscyplinarnych projektów naukowo badawczych oraz uczestnikiem i organizatorem wypraw badawczych na morzach: Bałtyckim, Północnym i Norweskim, a także na jeziorze Wdzydze.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
© 2003-2014 Bałtycki Festiwal Nauki
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.


Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Patronaty mediów akademickich


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówXII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2013/2014' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale 'Inne' (poz. 40)