Strona główna VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXXVII Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

26 lutego 2009 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. inż. Czesław Druet, czł. rzecz. PAN (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Klimat w objęciach oceanu
.

Dynamiczny żywioł oceanu był zawsze zagrożeniem dla życia i mienia ludzkiego. Rozmiary wzajemnego oddziaływania oceanu z atmosferą i lądem są nieraz tak rozległe w czasie i przestrzeni, że człowiek nie dysponuje sposobami skutecznej obrony przed jego negatywnymi skutkami. Postępujące globalne ocieplenie Ziemi zmierza do naruszenia istniejącej równowagi w wielkoskalowym transporcie ciepła w oceanie. Z dużym prawdopodobieństwem za aktualną tendencję zmian klimatycznych odpowiedzialna jest działalność człowieka. Rozwój arktycznych modeli i systemów obserwacji dla długoterminowych badań środowiska morskiego jest znaczącym udziałem polskich oceanologów.

Prof. dr hab. inż. Czesław Druet urodził się w 1926 roku Wilnie, tam spędził dzieciństwo. W wieku 14 lat wywieziony został na roboty do Niemiec. Po wojnie, poprzez Francję, dostał się do Wielkiej Brytanii. Ukończył tam gimnazjum na poziomie małej matury. Powrócił do Polski jako żołnierz II Korpusu VIII Brytyjskiej Armii. W 1949 roku ukończył w Pasłęku Prywatne Liceum dla Pracujących i zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej Politechniki Gdańskiej, równocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu studenckim - był szermierzem i śpiewał basbarytonem w Chórze Gdańskiej Akademii Medycznej.

Po zakończeniu studiów w 1955 roku podjął badania w zakresie zastosowań hydromechaniki w hydrotechnice pod opieką prof. Stanisława Hueckela. Praca doktorska ‘Stateczność morskich progów podwodnych’ została obroniona w 1960 roku. W tym roku objął Pracownię Dynamiki Morza w IBW PAN. Na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej uzyskał w roku 1966 stopień doktora habilitowanego za pracę ‘Obciążenia hydrodynamiczne falochronów portowych posadowionych w strefie transformacji falowania’. Tytuł profesora uzyskał w 1974 roku a tytuł profesora zwyczajnego w 1980. Rok wcześniej został wybrany do składu członków korespondentów PAN, a członkiem rzeczywistym został w 1986 roku.

W 1976 Profesor rozpoczyna pracę w samodzielnym Zakładzie Oceanologii PAN w Sopocie przekształcając go w Instytut Oceanologii, jeden z najbardziej cenionych instytutów PAN . Profesor przez wiele lat był dyrektorem Instytutu i pracuje w nim do dnia dzisiejszego.

Działalność naukowo-badawcza Profesora to empiryczne i teoretyczne prace z zakresu dynamiki morza, hydromechaniki, falowania wiatrowego i modelowania procesów drobnoskalowych. Tym zagadnieniom poświęconych było ponad 120 publikacji, a także 7 podręczników akademickich i 5 obszernych monografiach. Profesor Druet zapraszany był do wielu ośrodków: wykładał w Instytucie Oceanologii w Moskwie i na Uniwersytecie w Hamburgu, jak również w Kristineberg w Szwecji, w Goa w Indiach, w Bergen w Norwegii, w Townsville, Rockhampton oraz w Brisbane w Australii. Gościł też z wykładami w Hanoi w Wietnamie.

Z Międzyrządową Komisją Oceanograficzną UNESCO profesor był związany od 1975 roku. Początkowo jako ekspert, następnie kilkakrotnie wybierany był jako wiceprezydent Komisji ds. służb oceanograficznych i ds. programów naukowych. Do roku 1982 pełnił też funkcje przewodniczącego Rady Programowej MKO-UNESCO, a do 2002 roku był polskim pełnomocnikiem ds. kontaktów roboczych z MKO-UNESCO.

Profesor Czesław Druet jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego EGS, członkiem i honorowym przewodniczącym Komitetu Badań Morza PAN, członkiem Komisji Techniki Morskiej Oddziału PAN w Gdańsku oraz członkiem Krajowego Komitetu ds. Międzynarodowego Programu IGBP - Global Change. W latach 1991-1996 i 1999-2002 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Profesor Druet wywarł silnie piętno na wizerunku polskiej oceanografii. Przez 20 lat dbał o wysoki poziom dydaktyki, a będąc członkiem Rady ówczesnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii zabiegał również o właściwy kierunek rozwoju Instytutu Oceanografii (obecnie Wydział Oceanografii i Geografii).

Profesor został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką Zasłużony Pracownik Morza oraz najważniejszym polskim odznaczeniem oceanograficznym: Medalem im. prof. Kazimierza Demela. W styczniu br. profesor odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne odkrycia dziedzinie dynamiki morza, oryginalny wkład w rozwój wiedzy o procesach przenoszenia masy i energii w morzach oraz stworzenie nowoczesnego modelu kształcenia oceanografów w Polsce na poziomie uniwersyteckim.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny, liczba miejsc ograniczona.

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w styczniu 2009 r.: prof. dr hab. Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański), Informatyka kwantowa - komercyjny sukces, intelektualne upokorzenie
- w listopadzie 2008 r.: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański), Pomorze - nasza mała ojczyzna i nasze pomorskie tożsamości
- w październiku 2008 r.: prof. dr hab. Józef Szala (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), Zmęczenie materiału przyczyną wielkich katastrof
- we wrześniu 2008 r.: prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański), Teleportacja - fantastyka naukowa czy nauka?
- w maju 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Ślady DNA portretem przestępcy
- w kwietniu 2008 r.: prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański), Rekonstrukcja gdańskiego teatru szekspirowskiego, czyli teatr w kostiumie historii
- w marcu 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Genetyka człowieka a sztuki piękne
- w lutym 2008 r.: prof. dr hab. Andrzej Zbierski (Gdańskie Towarzystwo Naukowe), Jan Heweliusz - gdańszczanin i Europejczyk (28 stycznia 1611 - 28 stycznia 1687 roku)
- w styczniu 2008 r.: prof. dr hab. Piotr Kwiek (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego), Tajemniczy świat holografii
- w październiku 2007 r.: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Edukacja i polityka
- we wrześniu 2007 r.: prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówVII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2008/2009' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 28)