Zamknij archiwum
 
       Lista aktualności - archiwum


PROGRAM MENTORSHIP GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA STYPENDYSTÓW FAHRENHEITA  
Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół licealnych w Trójmieście, którzy rozważają podjęcie studiów zagranicznych. Dzięki uczestnictwu w programie będą oni mogli zasięgnąć rady starszych kolegów i koleżanek studiujących poza granicami kraju.

Każdemu uczestnikowi programu zostanie przydzielony mentor, wybrany spośród grona Stypendystów Fahrenheita. Obowiązkiem mentora będzie udzielenie uczniowi wsparcia przy wyborze odpowiedniej uczelni oraz w procesie aplikacji. Mentorzy będą się dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą odnośnie studiów, życia za granicą, a także samego wyjazdu. Szczegóły na stronie Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita.

Formularz subskrypcji krótkich informacji o festiwalowych nowościach na stronie www.festiwal.gda.pl/subskrypcja
Zapraszam również na forum dyskusyjne www.festiwal.gda.pl/forum oraz Bałtycki Festiwal Nauki na Facebooku

Data publikacji:
2014-10-08